എന്‍റെ കൂട്ടുകാര്‍

പോസ്റ്റുകള്‍ ഇമെയിലില്‍ കിട്ടാന്‍

എന്നെ കിട്ടുന്ന ഇടങ്ങള്‍

മുംബൈ തെരുവോരങ്ങള്‍....
സാഹിത്യ സദസ്സുകള്‍...
സ്റ്റോക്ക്‌ മാര്‍ക്കറ്റിന്‍റെ കാള പാഞ്ഞ വഴികള്‍...
ആണ്ടിലൊരിക്കല്‍ നേത്രാവതിയുടെ അടുക്കളപ്പൂച്ചിയോടുന്ന നീല ബര്‍ത്തില്‍....
പിന്നെ ഇവിടേയും ...prsanthosh1@gmail.com
Mobile:+91 09920410030

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...